فروشگاه تریکینگ - Tricking

فروشگاه تریکینگ

برای خرید لباس رسمی مسابقات تریکینگ کت و شلوار لباس فرم مسابقات تریکینگ و  تی شرت و شوار برای بتلهای تریکینگ و سلاح های تخصصی تریکینگ با این شماره تماس بگیرید

۰۹۱۷۹۸۸۱۶۷۲  آقای نوربخش

برای خرید تی شرط های متنوع تریکینگ با این شماره تماس بگیرید

۰۹۳۷۵۴۶۷۲۶۹ اقای عظیمی

 

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد