چارت کشوری تریکینگ - Tricking

چارت کشوری تریکینگ

…!!!

رئیس سبک تریکینگ در ایران: استاد رسول علی بابائی

نائب رئیس تریکینگ ایران:…

هيئت رئيسه:…! (:

دبیر سبک تریکینگ ایران: استاد یاسر اداوی

مشاور عالی: جهانگیر گرگین

مسئول کمیته حراست: محمد توانگر (تایسون)

مسئول کمیته برنامه ریزی مسابقات: محمد رحیمی

مسئول كميته داوران: مجید جعفری

مسئول كميته مسابقات: مسعود محمودی
مسئول كميته فني
: شهریار عظیمی
مسئول كميته آزمون
: سجاد رستخیز
مسئول روابط عمومي: پیمان حیدری
مسئول كميته اعتراضات
:
مسئول كميته انظباتي
: محمد رجبی 
مسئول كميته تحقيقات و پژوهش
:
مسئول كميته استعداد يابي
:
مسئول مسئول كميته پزشكي
:
مسئول كميته بازرسي
:
مسئول كميته ارگانها
:
مسئول كميته تداركات مسابقه
:

مسئول گرفتن خوابگاه مسابقات:

مسئول فیلم برداری و ادیت مسابقات:

مسئول عکس برداری مسابقات:

مسئول كميته همگاني:

مسئول كمیته فرهنگي:

مسئول امور مالي: فرشید خدابنده
مسئول انفورماتيك
: عباس عبدالحسینی

مسئول كميته تبليغات: کامران جنت

مجری مسابقات:

دی جی مسابقات:

مسئول كميته آموزش:

  • مسئول آموزش آکروبات:
  • مسئول آموزش فرم و سلاح: محمد نوربخش
  • مسئول آموزش ضربه پا: امیر حسین کریمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد