بهترین های دنیای تریکینگ هلند 2018 هوکد
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد