ادیت جدید از اولین مسابقات رنکینگ حرفه ای تریکینگ ایران بایگانی - Tricking

ادیت جدید از اولین مسابقات رنکینگ حرفه ای تریکینگ ایران

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد