معرفی اولین تریکر دختر در دنیا مکنسی اموری بایگانی - Tricking

معرفی اولین تریکر دختر در دنیا مکنسی اموری

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد